Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2021 > Strategisk rådgivning om tidligere forebyggende indsats for børn og unge
20/05 2021

Strategisk rådgivning om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og sparring til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Rådgivningen vil have særligt fokus på strategisk arbejde med praksis på børne- og ungeområdet og tilbydes året ud.

Mange danske kommuner er allerede godt i gang med at styrke den tidligere forebyggende indsats og praksis på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen tilbyder nu yderligere strategisk rådgivning og sparring til kommuner inden for tre centrale temaer: 

  • Tidlig opsporing og reaktion
  • Tidlige forebyggende indsatser og tilbudsviften
  • Tæt kontakt og hyppig opfølgning i indsatser    

Ambitionen i en tidligere forebyggende praksis er at have opmærksomhed på alle børns trivsel og at sætte tidligt ind med en forebyggende indsats. Indsatsen skal understøtte barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet i et tæt samarbejde mellem almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Socialstyrelsens rådgivning har fokus på, hvordan I som kommune med et tværgående fokus kan styrke jeres tidlige forebyggende indsats og praksis inden for ét af de tre centrale temaer. Den strategiske rådgivning skal være med til at sikre, at I som kommune bliver endnu skarpere på jeres egen praksis, og at I får øje på nye udviklingspotentialer på baggrund af aktuelt bedste viden på området.

Rådgivningen kan både bidrage med processuel støtte til at skabe overblik og indblik i igangværende eller planlagte forandringsprocesser samt understøtte den videre udvikling.

Strategisk rådgivning

Rådgivningen er målrettet det strategiske niveau og tilrettelægges fleksibelt med afsæt i jeres konkrete behov. Derfor skal I, ud over at beslutte inden for hvilket tema I ønsker rådgivning, beslutte inden for hvilken af følgende tre faser i en forandringsproces, I ønsker rådgivning:

1. Analyse og afdækning handler om at afdække og analysere den eksisterende praksis og behovet for tiltag. Det er et afsæt for strategiarbejde med udviklingsplaner for forandringsprocessen samt anvendelse af data til at gøre status og sætte målbare mål for den ønskede udvikling og praksis.

2. Udvikling og kvalificering fokuserer på ønsket om udvikling af praksis. Gennem fasen sættes fokus på dét at udvikle ny praksis gennem kvalificering af den eksisterende indsats samt at fastsætte nye tiltag, metoder og samarbejder.

3. Forankring i praksis omhandler forankring af den nye praksis. Her vil rådgivningen fokusere på udviklingen af arbejdsgange, procedurer og processer for bl.a. inddragelse, kompetenceudvikling og kommunikation, der sikrer implementering og forankring af den nye retning og indsatser i praksis.

Uanset hvilken fase I ønsker rådgivning og sparring til, vil rådgivningen starte med en indgående dialog om, hvordan den bedst tilrettelægges, så den imødekommer jeres behov.

Praktiske oplysninger

Rådgivningen er målrettet relevante kommunale chefer, ledere og udviklingskonsulenter på området med fokus på strategiske udviklingsprocesser på ledelsesniveau. Nøglemedarbejdere involveres og deltager efter behov og relevans.

Omfanget af rådgivningen er én til tre udviklingsaktiviteter i 2021, som efter jeres ønsker og behov kan tilrettelægges som sparringsmøder, workshops, udviklingsdage eller lignende.

Henvendelser om rådgivning behandles løbende efter først-til-mølle-princippet. Der er mulighed for opstart af rådgivning i løbet af foråret og frem mod efteråret 2021 - eller indtil der er fuldt booket.

Udfyld henvendelsesskemaet og send det hurtigst muligt, hvis I vil nå at være med til opstart inden sommerferien eller umiddelbart efter.

Rådgivningen er gratis for de deltagende kommuner.

Her kan du få yderligere oplysninger og udfylde henvendelsesskemaet

Webinarer 26. maj og 9. juni

Husk, at du kan få ny viden og inspiration om tidlige forebyggende indsatser, når Socialstyrelsen den 26. maj og den 9. juni afholder to gratis webinarer.

Her sætter vi fokus på både det praksisnære og det strategiske tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet.

Læs mere om webinarerne og tilmeld dig

Sidst opdateret 20/05 2021