Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2021 > Pulje: Kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19
18/10 2021 | Ansøgningspuljer

Pulje: Kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Der er udmeldt en ansøgningspulje til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der primært er offentligt finansieret, og som er i økonomisk krise som følge af coronapandemien. Ansøgningsfristen er den 1. december 2021.

Det er blevet besluttet at forlænge den generelle kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Organisationer på Social- og Ældreministeriets område skal søge ordningen hos Socialstyrelsen.

Kompensationsperioden er fra 9. december 2020 til 30. juni 2021, og der kan søges om kompensation for hele perioden.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er foreninger, selvejende institutioner, fonde m.v., der er økonomisk udfordret som følge af COVID-19.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december 2021.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud. Ansøgere skal have en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 pct. eller have/have haft forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19.

Yderligere oplysning og adgang til at søge puljen.

Sidst opdateret 20/10 2021