Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2021 > Genudmelding af ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)
18/06 2021 | Ansøgningspuljer

Genudmelding af ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Socialstyrelsen genudmelder ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF). Ansøgningsfrist: 25. juni kl. 12.00. Hvis man allerede har søgt puljen – og ikke ønsker at ændre i ansøgningen – skal man ikke foretage sig noget.

Socialstyrelsen er blevet opmærksom på, at § 11 om indgivelse af ansøgning i bekendtgørelse nr. nr. 164 af 2. februar 2021 om ansøgningspuljen til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) er upræcis og kan give anledning til misforståelse.

På den baggrund er det besluttet at genudmelde puljen.

Bestemmelsen vil i den nye bekendtgørelse have følgende ordlyd:

§ 12.  Offentlige myndigheder og offentlige institutioner m.v. skal indgive ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen og indberette oplysninger ved anvendelse af den digitale løsning, som Socialstyrelsen stiller til rådighed (Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal).

   Stk. 2. Private ansøgere kan indgive ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen og indberette oplysninger ved anvendelse af den digitale løsning, som Socialstyrelsen stiller til rådighed (Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal).

   Stk. 3. Ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen skal indgives på den ansøgningsblanket og i det budgetskema, som Socialstyrelsen har udarbejdet til ansøgningspuljen efter denne bekendtgørelse. Ansøgningen skal vedlægges de bilag, der fremgår af ansøgningsmaterialet.

   Stk. 4. Indberetning af oplysninger skal overholde eventuelle formkrav.

   Stk. 5: Socialstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger og indberettede oplysninger, som ikke overholder formalia.

Det er derfor muligt at indsende en ansøgning inden for den nye frist eller at ændre i en allerede indsendt ansøgning.

Hvis man allerede har søgt ansøgningspuljen - og ikke ønsker at ændre i ansøgningen – skal man ikke foretage sig noget.

Den nye ansøgningsfrist er den 25. juni 2021 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Sidst opdateret 18/06 2021