Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2021 > Få hjælp til at udvikle kvaliteten i socialpsykiatrien
26/08 2021

Få hjælp til at udvikle kvaliteten i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen tilbyder igen udviklingsforløb til socialpsykiatrien - nu med særlig mulighed for at integrere de nye faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2021.

”Borgerens ønsker, håb og drømme for fremtiden er udgangspunktet for indsatsen. Bostøtten støtter borgeren i at finde frem til og arbejde med egne mål og tilpasser løbende indsats og samarbejde, så borgeren kan nå sine mål.”

Sådan lyder det første og grundlæggende pejlemærke i udgivelsen Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten, hvor Socialstyrelsen giver praksisnære anbefalinger til en recovery-orienteret indsats til borgere med psykiske vanskeligheder.

Hent de ti faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten (pdf)

Udviklingsforløb med afsæt i de faglige pejlemærker 

Socialstyrelsen har netop åbnet for ansøgninger til en ny runde udviklingsforløb til socialpsykiatrien. I udviklingsforløbene er der er fokus på, hvordan man kan styrke kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats. Her tages der også afsæt i en recovery-orienteret tilgang, og det er derfor oplagt at bruge de faglige pejlemærker i forløbet.

Udviklingsforløbene kan søges af kommuner og andre aktører, der ønsker at styrke bostøtte-indsatsen i borgernes eget hjem, men kan fortsat også søges af botilbud.

Gennem udviklingsforløbet udarbejdes en analyse af jeres praksis, der giver et indblik i jeres styrker og udviklingsmuligheder. Analysen kan eksempelvis pege på, at man som bostøtte kan arbejde med at styrke helhed og sammenhæng i borgerens forløb, eller samarbejde med borgeren om bestemte livsaspekter, eksempelvis sundhed eller uddannelse og beskæftigelse. Områder, som man i pejlemærkerne kan finde konkrete anbefalinger til at arbejde med. 

Hvis I ønsker et forløb hos jer

De enkelte udviklingsforløb bliver tilpasset ansøgerens ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Der tages udgangspunkt i følgende temaer:

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommuner og kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Et udviklingsforløb varer fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2021.

Læs mere om forløbene og hent ansøgningsmaterialet

Del af større initiativ

Både udviklingsforløbene og de faglige pejlemærker for bostøtten er udarbejdet som led i et større initiativ, der skal understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Læs om det samlede initiativ

 

 

Sidst opdateret 26/08 2021