Forside > Nyheder > 2020 > Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde
19/08 2020

Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn gennem aktivt forældresamarbejde

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Vi sætter denne gang særligt fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats. Vær med én af dagene, enten i Odense den 8. oktober 2020 eller i Aarhus den 28. oktober 2020.

Socialstyrelsen afholder i perioden 2019-21 en række temamøder om tidlig opsporing hos 0-6-årige børn Møderne i 2020 finder sted i oktober måned.

Efterårets to temamøder sætter fokus på, hvordan medarbejdere på tværs af almen- og specialområdet kan styrkes i at håndtere og tilrettelægge samarbejdet med forældre, så forældrene (så vidt muligt) indgår som aktive medspillere, når der er bekymring for barnets trivsel – ikke mindst i de situationer, hvor opsporingsarbejdet kalder på samarbejde med PPR og/eller socialrådgiver.

Det er helt centralt for medarbejdere i dagtilbud og sundhedspleje at etablere et tillidsbaseret og gensidigt forældresamarbejde, når de skal understøtte små børns udvikling og trivsel. Undersøgelser og erfaringer fra praksis viser imidlertid, at dialogen og samarbejdet med forældrene kan være vanskeligt, når der opstår bekymring for barnets trivsel, og til tider vanskeliggøre selve opsporingsprocessen.

Det kan du opleve på temamøderne

På møderne vil Socialstyrelsen rammesætte dagens drøftelser og præsentere aktuel viden om forældresamarbejde som led i en tidlig opsporing og indsats på småbørnsområdet.

Herudover vil der være faglige oplæg i plenum, og efter frokost er der workshops, hvor kommuner præsenterer deres praksis og erfaringer på området.

Programmet byder bl.a på et oplæg ved Anne Marie Villumsen, cand.psych.aut, ph.d og forskningsleder ved VIA University College, der vil fortælle om, hvordan forældre kan indgå som aktive deltagere, både når det gælder opsporing, risikovurdering og arbejdet frem mod en evt. underretning.

Det endelige program for begge møder oplyses snarest.

Praktiske oplysninger

Temamøderne er henvendt til fx områdeledere, faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud, teamledere fra myndighedsområdet samt faglige medarbejdere inden for et specifikt område, som fx ledere af PPR, ledere af fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.
Det kan evt. også være relevant for chefer fra dagtilbudsområdet.

Møderne afholdes i Odense den 8. oktober 2020 og i Aarhus den 28. oktober 2020 med max. 80 deltagere pr. arrangement.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at fordele pladserne blandt de tilmeldte kommuner og organisationer.

Tilmeldingsfristen til begge temamøder er den 15. september 2020.

Få rådgivning om tidlig opsporing

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud. Der tilbydes 1 - 2 nye forløb med opstart i januar 2021.

Ansøgningsrunden annonceres på Socialstyrelsen.dk i løbet af efteråret.

 

Sidst opdateret 19/08 2020