Forside > Nyheder > 2020 > Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn
24/06 2020

Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn

Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge.

Derfor har du som leder eller fagprofessionel i sundhedsplejen, på skole- og dagtilbudsområdet eller på anbringelsesområdet et særligt ansvar for at være opmærksom og reagere, hvis børn og unge udsættes for voldelige og seksuelle overgreb. Det kræver specifik viden og kompetencer.

Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år inviterer Socialstyrelsen derfor til en gratis temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb.

Temaer på dagen

På temadagen kan du høre om: 

  • Hvad er et overgreb, og hvor ofte forekommer overgreb mod børn?
  • Hvad er din faglige opgave ift. at opdage og håndtere overgreb mod børn?
  • Hvilken viden og hvilke kompetencer kalder opgaven på?
  • Hvad skal du have særlig opmærksomhed på?

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes i København d. 3. september, Roskilde d. 4. september, Silkeborg d. 15. september, Middelfart d. 23. september og Aalborg d. 6. oktober, alle dage i tidsrummet 9.00-15.30.

Alle temadage har samme indhold.

De regionale temadage er målrettet ledere og medarbejdere i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler og på anbringelsesområdet.

Arrangementet er gratis og åbent for tilmelding. Der er 120 pladser pr. arrangement.

Vi forbeholder os ret til at fordele pladserne for at sikre en vis spredning i geografi mv.

Tilmelding foregår via links nedenfor:

 

Sidst opdateret 24/06 2020