Gå til indhold

Evaluering på vej

I hvor høj grad kendes og bruges de ændrede regler om magtanvendelse? Og hvilke konsekvenser har ændringerne haft for borgere og personale? Det skal en evaluering give svar på.

I forbindelse med lovforslaget om ændring af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet har der været politisk ønske om, at de reviderede regler evalueres.

Evalueringen foretages i perioden 2019-22, og den skal give viden om konsekvenserne af lovændringen både på handicap- og demensområdet. Evalueringen vil afdække, i hvilket omfang de reviderende regler for magtanvendelse er implementeret, og om  reglerne opfylder deres formål.

Evalueringen vil således undersøge:

  • Udvikling i antallet af magtanvendelser
  • Implementering af de reviderede regler
  • Oplevelser og erfaringer med de reviderede regler
  • I hvilken udstrækning det nyoprettede råd for tryghedsskabende teknologi opfylder sit formål.

Der vil blive udgivet en rapport ved evalueringsperiodens afslutning.

Sidst opdateret 06/10 2020