Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2019 > Stor opbakning til at løfte kvaliteten i socialpsykiatrien
24/10 2019

Stor opbakning til at løfte kvaliteten i socialpsykiatrien

Der er stor opbakning og vilje blandt landets kommuner til at udvikle socialpsykiatrien, så der i endnu højere grad tages udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer. Det står klart, efter udløbet af ansøgningsfristen til Socialstyrelsens investeringspulje til strategisk udvikling og omlægning. Det første styregruppemøde for de nye partnerskabskommuner holdes 7. januar.

Socialstyrelsen udmeldte i foråret en investeringspulje, hvor alle landets kommuner kunne søge om at blive en af de partnerskabskommuner, der skal arbejde med at udvikle og afprøve et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien med fokus på recovery. Og interessen fra kommunerne har været kæmpe stor.

Højt niveau

Efter den indledende gennemgang af ansøgningerne står det klart, at niveauet er rigtig højt blandt de ansøgende kommuner, og det glæder kontorchef i Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed, Elisabeth Marian Thomassen:

”I Socialstyrelsen er vi utrolig glade for, at så mange kommuner vil være med i et partnerskab om socialpsykiatri og recovery. Der er rigtig mange dygtige, ambitiøse og udviklingsorienterede kommuner, der allerede er godt i gang med at skabe en organisation og en faglig tilgang, som i langt højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Vi glæder os til at samarbejde med både ansøgerne og de mange andre kommuner rundt om i landet, som er interesserede.”

22 kommuner har ansøgt om at blive partnerskabskommune, og to til fire af kommunerne får mulighed for at indgå i partnerskabet. De øvrige kommuner vil få tilbudt at deltage i et referencenetværk, som løbende bliver inddraget i initiativet. Ud over at få del i den viden, der udvikles i initiativet, vil referencekommunerne også få mulighed for at få inspiration og dele erfaringer med både partnerskabskommunerne og de andre kommuner i referencenetværket.

Praktiske oplysninger

Det første styregruppemøde for de ansvarlige direktører i de nye partnerskabskommuner finder sted 7. januar 2020 kl. 12-14. Opstartsmødet for projektejere og implementeringsgrupperne i partnerskabskommunerne foregår 28. januar 2020 kl. 10-12. Begge møder holdes i Socialstyrelsen.

Det første møde i referencenetværket afholdes 30. marts 2020.

Alle mødedeltagere får direkte besked.

Sidst opdateret 24/10 2019