Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2018 > Pulje: Forebyggelse af bandekriminalitet
03/04 2018 | Ansøgningspuljer

Pulje: Forebyggelse af bandekriminalitet

Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering til bandekriminalitet. Det skal ske i et partnerskab med en task force. Ansøgningsfrist: 16. april.

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 30 mio. kr. til forebyggelse af bandekriminalitet. Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2018 blev der nedsat en bande task force, der skal støtte kommunerne i udviklingen af en tværfaglig, tværsektoriel og helhedsorienteret familieindsats. Task forcen er nedsat i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som samarbejder med Socialstyrelsen om initiativet.

Task forcen og de medvirkende kommuner skal i et partnerskab kortlægge og adressere udfordringer i socialt udsatte familier. Bl.a. tages der udgangspunkt i familiens tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse (herunder folkeskolen), sproglige kompetencer, tildelte ydelser, sundhedsmæssige forhold samt familiens generelle trivsel og samlede tilknytning til samfundet.

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der ønsker at indgå en partnerskabsaftale med task forcen. Det forventes, at 3-5 kommuner vil blive udvalgt til at indgå i initiativet i denne ansøgningsrunde.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018.

Ansøgningspuljen skal søges via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen på uim.dk

 

Sidst opdateret 03/04 2018