Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2018 > Nyt nordisk netværk om senfølger af overgreb i barndommen
22/01 2018

Nyt nordisk netværk om senfølger af overgreb i barndommen

Senfølger af seksuelle overgreb er et mindre vidensområde, men har en stor målgruppe. Et nyt netværk skal styrke mulighederne for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af de nordiske lande. Netværket har nu holdt sit første seminar.

Et nyt nordisk netværk for offentlige institutioner og myndigheder skal fremover mødes for at dele viden om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og drøfte mulige samarbejder.

Senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen er et mindre vidensområde, men har en relativ stor målgruppe. I alle de nordiske lande har der derfor vist sig behov for at kunne udveksle viden og erfaringer med andre, der har et dyberegående kendskab til feltet. Netværket vil både drøfte forskningsresultater og praktiske erfaringer fra støtte- og behandlingsindsatser.    

Organiseringen af indsatsen

Netværket er etableret primo 2017 og har nu holdt sit første seminar, hvor organiseringen af indsatsen i de forskellige lande og behandlingsindsatsen i Danmark var i fokus. Netværket repræsenterer knap 40 fagfolk fra forskningen, sundhedsvæsnet, styrelser og ministerier på det sociale område fra alle de nordiske lande.

Sekretariatsbetjening i 2017-18

Ønsker man at komme i kontakt med en eller flere fra netværket, er man velkommen til at kontakte sekretariatet, der er forankret i Socialstyrelsen.

Se projektbeskrivelsen for netværket

 

Sidst opdateret 22/01 2018