Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2018 > Nyt forløb skal gavne mennesker med erhvervet døvblindhed
08/11 2018

Nyt forløb skal gavne mennesker med erhvervet døvblindhed

Socialstyrelsen har netop indgået kontrakt med CFD Rådgivning om udvikling og afprøvning af et kompetenceudviklingsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed.

Den hyppigste årsag til erhvervet døvblindhed er aldersbetinget høre- og synsnedsættelse. Mange ældre får nedsat hørelse som følge af alderdom, og en del rammes samtidig af synsnedsættelse pga. øjensygdomme.

Den mest almindelige årsag til, at yngre rammes af erhvervet døvblindhed er Usher syndrom, der er en arvelig sygdom.

Personer med erhvervet døvblindhed i alle aldre kan få behov for, at der stilles en særlig kontaktperson til rådighed.

Meningen med ordningen er ifølge vejledning til servicelovens § 98 ”at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov”.

Kontaktpersonens særlige færdigheder

Arbejdet som kontaktperson for en borger med erhvervet døvblindhed stiller en række krav til færdigheder indenfor ledsageteknik, kommunikation, synsbeskrivelser og hjælpemidler.

Der er endvidere behov for viden om livet med døvblindhed og de udfordringer og omstændigheder, det medfører. Oplæringen i at påtage sig en sådan rolle er derfor vigtig. 

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at skabe et mere ensartet og tilgængeligt tilbud til landets kommuner om kvalificeret kompetenceudvikling til nye kontaktpersoner.

Ønsket er, at mennesker med erhvervet døvblindhed skal opleve, at deres kontaktpersoner dels har fået nogle basale færdigheder på plads, før de starter i jobbet, dels får opbygget deres kompetencer yderligere i starten af deres ansættelse.

Kompetenceudviklingsforløbet vil blive udviklet frem til starten af 2020, hvor konceptet vil blive afprøvet og evalueret.

 

Sidst opdateret 08/11 2018