Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2017 > Temadag om kompleks erhvervet hjerneskade
28/09 2017

Temadag om kompleks erhvervet hjerneskade

Kom til gratis temadag 27. november 2017 om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen sætter fokus på både organiseringen af indsatsen og borgerens nyorientering. Dagen er en opfølgning på Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse om målgruppen.

Socialstyrelsen afholder en temadag om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen foregår mandag den 27. november 2016 i Middelfart og er en opfølgning på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen fra august 2016 om samme målgruppe. Dagen byder på oplæg fra både Socialstyrelsen samt forskere og fagprofessionelle på hjerneskadeområdet.

I forløbsbeskrivelsen "Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" kommer Socialstyrelsen med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge en højt specialiseret og sammenhængende indsats til målgruppen.

Organisering og identitetsarbejde

Da målgruppen er lille, er der ofte fordele ved at samarbejde på tværs af kommuner og sektorer, og netop samarbejde og organisering er det ene væsentlige perspektiv, der vil være i fokus på temadagen.

En kompleks erhvervet hjerneskade kan have store konsekvenser for den ramte borgers oplevelse af sig selv. Temadagens andet hovedperspektiv vil derfor dreje sig om borgerens identitetsrekonstruktion og nyorientering, og hvordan man som professionel kan understøtte denne proces. 

Praktiske oplysninger om temadagen

Forløbsbeskrivelsen henvender sig til kommunale ledere, ansatte der arbejder med målgruppen, interessegrupper samt borgere og pårørende.

Tilmeldingsfristen er mandag den 10. november 2017. Der er et begrænset antal pladser, derfor sker tilmeldingen efter først til mølle-princippet. Deltagelse er gratis.

Program, tilmelding og yderligere oplysninger 

Se forløbsbeskrivelsen: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Læs om Socialstyrelsens generelle arbejde med forløbsbeskrivelser

Sidst opdateret 28/09 2017