Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2017 > Nye nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud
20/12 2017

Nye nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

Socialstyrelsen offentliggør nu nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivslen og trygheden for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder på sociale tilbud for voksne.

De nye retningslinjer sætter fokus på, hvordan det socialpædagogiske arbejde med borgeren kan tilrettelægges, så voldsomme episoder forebygges. Retningslinjerne kan anvendes i sammenhæng med den daglige recovery-orienterede og rehabiliterende indsats på tilbuddene.

Et redskab til håndtering og læring

Ledelse og medarbejdere på tilbuddene får med retningslinjerne et redskab, der kan styrke arbejdet med at forebygge voldsomme episoder samt håndtere og lære af dem, hvis de opstår. Desuden beskriver retningslinjerne, hvordan de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer kan understøtte det voldsforebyggende arbejde.

Som supplement til det socialfaglige perspektiv rummer retningslinjerne en beskrivelse af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.

Retningslinjerne bygger på den aktuelt bedste viden fra forskning, undersøgelser og erfaringer fra praksis.

Få hjælp til implementeringen

Fra 2018 er der mulighed for at få hjælp til implementering af anbefalingerne i de nationale retningslinjer. Både på enkelte tilbud og i kommuner og regioner. Socialstyrelsen har etableret et såkaldt indsatsteam, der frem til 2021 skal understøtte implementeringen af retningslinjerne.

Læs om indsatsteamet og støtten til implementering

Se de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Se pressemeddelelsen fra Børne- og Socialministeriet om de nye nationale retningslinjer

Retningslinjerne er et af en lang række af tiltag, der er iværksat for at skabe en bedre forebyggelse af voldsomme episoder jf. Handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud fra 2016.

Se pressemeddelelsen om handlingsplanen (2016) på hjemmesiden i Sundheds- og ældreministeriet 

Sidst opdateret 30/09 2018