Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Styrk sagsbehandlingen i børnesager
14/11 2016

Styrk sagsbehandlingen i børnesager

Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Kommuner kan nu søge om et analyse- og udviklingsforløb. Ansøgningsfristen er 14. december 2016.

'Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kom-muner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvik-ling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialsty-relsen.

Glostrup Kommune samarbejder med Task Forcen, og centerchef Tine Buch Juhl udtaler:

”Vi har igennem de senere år været gennem en længere udviklingsproces for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sammenhængen i det samlede børneområde. Task Forcens analyse har bidraget til at give os et øjebliksbillede af, hvor langt vi er kommet, og er samtidigt et godt afsæt for at prioritere vores videre arbejde. Task Forcens tilgang er ordentlig og grundig, og samarbejdet har bragt læring ind i organisationen allerede fra første dag både hos ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.”

Sådan ansøges om et samarbejde med Task Forcen 

Task Forcen åbner nu en ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker et analyse- og udviklingsforløb med opstart primo februar 2017. Ansøgningsfristen er 14. december 2016.

Som del af forløbet gennemføres en analyse af kommunens håndtering af sagsbehand-lingsområdet, og der tilbydes rådgivning, vejledning og kurser.

Få mere information om ansøgningsproceduren

Generel information om Task Forcen

 

 

Sidst opdateret 14/11 2016