Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Pulje til aktiviteter og ledsagelse for handicappede
17/02 2016

Pulje: Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte til nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. Der er ansøgningsfrist den 17. marts 2016 kl. 12:00.

Ansøgerkreds

Alle landets kommuner kan søge om støtte fra ansøgningspuljen.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve nye aktivitets- og samværsaktiviteter for mennesker med handicap. Projekterne skal styrke målgruppens muligheder for at have aktive, selvstændige liv og for inklusion i samfundet.
De nye initiativer skal være et supplement til de socialpædagogiske indsatser, som kommunerne allerede leverer  som en del af deres kerneydelse.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er voksne med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men som, fordi de ikke kan færdes uden socialpædagogisk støtte, ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ledsagerordning efter servicelovens § 97. Målgruppens funktionsnedsættelser kan både være lette, moderate og svære.

Ansøgningspuljens målgruppe omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller borgere med særlige sociale problemer.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Midler til fordeling

14,8 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.13.23.25.

Ansøg direkte her på tilskudsportalen.

Sidst opdateret 17/02 2016