Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Pulje: Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk
26/05 2016

Pulje: Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og -netværk

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udvikling og afprøvning af modeller for kurser og netværk til forældre, der har børn med handicap. Ansøgningsfrist: 5. august 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 3,3 mio. kr. til støtte til forældre, der har et barn med handicap.

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke forældrenes mestring af familielivet. D
et sker ved at støtte udviklingen og afprøvningen af virkningsfulde modeller for forældrekurser og –netværk. Afprøvningen foregår som et partnerskab mellem kommune(r) og interesseorganisation(er).

Projekterne skal afprøve og videreudvikle:

  • Én samarbejdsmodel for samarbejder vedrørende forældrekurser for kommuner og interesseorganisationer.
  • Én kursusmodel/manual for forældrekurser til forældre med et handicappet barn.

Målgruppe

Ansøgningspuljens primære målgruppe er forældre til børn og unge under 18 år med handicap. Det vil sige har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og derfor kan have brug for ekstra støtte fra kommunen. Handicap forstås her som en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Ansøgningsfrist

5. august 2016 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen udgøres af landets kommuner, som indgår partnerskab med én eller flere interesseorganisationer. Kommunerne kan herudover indgå partnerskab med andre kommuner.
 
Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Sidst opdateret 26/05 2016