Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Inspirationsdag: Styrket indsats på væresteder
12/10 2016

Inspirationsdag: Styrket indsats på væresteder

Sagsbehandlere ind på værestederne: Landsforeningen af VæreSteder og Socialstyrelsen sætter fokus på det gode samarbejde mellem kommuner og væresteder. Kom til inspirationsdag 17. november og hør om erfaringerne med en ny samarbejdsmodel.

Interesserer du dig for, hvordan man kan udvikle samarbejdet mellem kommuner og væresteder – og derigennem forbedre indsatsen for socialt udsatte borgere?

Så sæt kryds i kalenderen for den 17. november, hvor Landsforeningen af VæreSteder (LVS) og Socialstyrelsen holder en inspirationsdag om netop dette emne. 

Sagsbehandlere ind på værestederne
Inspirationsdagen tager afsæt i en ny model for et øget og ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og væresteder. Modellen er udviklet af Socialstyrelsen sammen med LVS og Haderslev, Holstebro og Odense kommune. Målet med modellen er, at brugerne får tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov.

Værestederne er gode til at skabe tillidsfulde relationer til brugerne og kan være brobyggere mellem borger og system.

Det er ikke mindst disse kompetencer, som samarbejdsmodellen lægger op til at udnytte i højere grad end i dag, bl.a. ved at kommunerne lægger en del af den sociale indsats lokalt på værestederne, som borgerne er trygge ved.

Samarbejdsmodellen indeholder fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsindsats og støtte-kontakt-personer på værestederne, samt understøttende initiativer som holdbaserede aktiviteter og implementeringsteam.

På inspirationsdagen kan du høre mere om det præcise indhold af samarbejdsmodellen, de tre kommuners erfaringer, virkninger for borgerne og implementering i drift. 

KORA står for evalueringen, der ventes færdig sidst på året.

Praktiske oplysninger
Inspirationsdagen er gratis og henvender sig til:  

  • Ledere og medarbejdere i kommuner, som arbejder med socialt udsatte borgere 
  • Ledere og medarbejdere på væresteder 
  • Medlemmer af de lokale udsatteråd.

Tilmeldingen skal ske til LVS senest 26. oktober.

Inspirationsdag - yderligere oplysninger om tilmelding, program m.v. 

 

Sidst opdateret 12/10 2016