Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Ansøgningspulje om afprøvning af metoden "Klub Penalhus"
17/10 2016

Ansøgningspulje om afprøvning af metoden "Klub Penalhus"

Ansøgningspulje om afprøvning af den skoleunderstøttende metode "Klub Penalhus" er genudmeldt. Metoden bruges til at understøtte udsatte børns læring og trivsel. Ansøgningsfrist: 24. november 2016.

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje på 2,8 mio. kr. til at afprøve metoden "Klub Penalhus” i Danmark. Det er en genudmelding af puljen fra foråret 2016 og sker for at udvide antallet af deltagende kommuner og børn og unge.

”Klub Penalhus” er en simpel indsats, hvor børn får tilsendt bogpakker med interessante og nøje udvalgte dansk- og matematikmaterialer. Metoden baserer sig på metoden Letterbox Club, der er udviklet og afprøve i England med særdeles positive resultater i forhold til at understøtte udsatte børns trivsel og læring. 

Gennem en pilotfase er metoden tilpasset danske forhold, og den skal nu afprøves over for børn, der går på 3. og 5. klassetrin, og som enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52. 

Oprindeligt er metoden tænkt til børn på 1.-7.klassetrin. Kommuner har derfor mulighed for at gøre sig erfaringer med en indsats, der på sigt ville kunne videreføres overfor en langt bredere målgruppe, end hvad ansøgningspuljen imødekommer.

Parallelt med denne pulje udmeldes en ansøgningspulje på 2,4 mio. kr. til at afprøve den skoleunderstøttende metode ”Makkerlæsning”, som også er målrettet udsatte børn på 3. og 5. klassetrin.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan opnå støtte fra ansøgningspuljen, er børn på 3. og 5. klassetrin, som er enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter servicelovens § 52. Børn på specialskoler, interne skoler m.v. er dermed ikke omfattet af afprøvningen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 24. november 2016 kl. 12.00.

Informationsmøde

Socialstyrelsen inviterer interesserede kommuner til et informationsmøde den 26. oktober 2016, hvor der vil blive mulighed for at orientere sig om metoden Klub Penalhus, afprøvningsprojektet formål og aktiviteter samt ansøgningsprocessen. 

Hvem kan søge

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. 

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen:

Link til Klub Penalhus på Tilskudsportalen

Link til Makkerlæsning på Tilskudsportalen

Informationsmøde 26. oktober

Sidst opdateret 17/10 2016