Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2016 > Pulje: Afprøvning af metoden KRAP på botilbud for udviklingshæmmede
19/01 2016

Pulje: Afprøvning af metoden KRAP på botilbud for udviklingshæmmede

Der er udmeldt en ansøgningspulje om afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik på botilbud for voksne med udviklingshæmning. Ansøgningsfrist: 15. februar.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 1,6 mio. kr. til afprøvning af metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Formålet med afprøvningen af KRAP-metoden er, at målgruppen kan leve et mere selvstændigt liv, være mindre afhængig af professionel hjælp og støtte og i højere grad deltage i samfundslivet.

Kommunerne kan ansøge om støtte til deltagelse i undervisning i og afprøvningen af KRAP-metoden.

Målgruppe

Målgruppen for afprøvning af KRAP-metoden er voksne med udviklingshæmning, der bor på længerevarende botilbud (servicelovens § 108) eller tilsvarende boform efter almenboligloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommunale forvaltninger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 15. februar 2015 kl. 12.00.

Yderligere information og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

 

Sidst opdateret 20/01 2016