Forside > Nyheder > 2016 > Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug
12/10 2016

Udbud: Kompetenceudvikling i motivationsskabelse hos unge med misbrug

Unge anbragte, der har et misbrug, skal tilbydes forbehandlingsprogrammet Projekt Andre Valg (PAV). Der skal etableres kompetenceudvikling og implementeringsstøtte i PAV til anbringelsessteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Projekt Andre Valg (PAV) har vist gode resultater på landets sikrede institutioner og udbredes nu til åbne anbringelsessteder.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at stå for kompetenceudviklingen og implementeringsstøtten til anbringelsesstederne. 

PAV er en metode, der er udviklet af Socialstyrelsen i samarbejde med de sikrede institutioner i 2010-2015. Projekt Andre Valg er et forbehandlingsprogram, der skal motivere anbragte unge med misbrugsproblematikker til at indgå i misbrugsbehandling. 

Den udbudte opgave

Opgaven består af 5 deleopgaver:

  • Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i PAV
  • Delopgave B: Administration og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbene
  • Delopgave C: Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
  • Delopgave D: Udvikling og gennemførelse af implementeringsstøtte
  • Delopgave E: Kvalitetssikring af kompetenceudviklingsforløbene og implementeringsstøtten

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 3.500.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra december 2016 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 21. november 2016 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmateriale

 

 

Sidst opdateret 12/10 2016