Forside > Nyheder > 2015 > Voldsudsatte kvinder har gavn af psykologhjælp
23/09 2015

Voldsudsatte kvinder har gavn af psykologhjælp

Evaluering tyder på, at psykologsamtaler til kvinder på krisecentre hjælper kvinderne til at bearbejde voldsoplevelsen og giver dem mere overskud til at tage sig af deres børn.

Regeringen har sammen med satspuljepartierne afsat midler til en forsøgsordning med psykologsamtaler til kvinder på krisecenter. Kvinderne har fået tilbud om fire psykologsamtaler, og det har i alt 1.385 benyttet sig af i perioden fra september 2013 til oktober 2014. 

Formålet med tilbuddet om afklarende psykologsamtaler har bl.a. været at bidrage til, at kvinderne modner deres tanker om, hvordan de i fremtiden bedre kan beskytte sig mod vold.

Nu foreligger en evaluering af forsøgsordningen, der viser, at tilbuddet er blevet implementeret efter hensigten, og det vurderes, at ordningen lever op til intentionen. Psykologsamtalerne hjælper kvinderne til at bearbejde voldsoplevelsen, og de får også mere overskud til at drage omsorg for deres børn.

Kvinderne er blevet orienteret om tilbuddet, mens de har opholdt sig på krisecentret. Nogle af kvinderne har dog i starten af deres ophold behov for hjælp til meget akutte ting, og derfor har det været en fordel, at psykologhjælpen har kunnet strække sig ud over opholdet på krisecentret, fremgår det af evalueringen.

Det fremgår også, at nogle af kvinderne er så traumatiserede af deres oplevelser, at de har behov for psykologhjælp i større omfang.

Der er blevet anvendt 4,3 mio. kr. på psykologsamtalerne i evalueringsperioden.

Hele indsatsen på kvindekrisecenterområdet bliver netop nu evalueret. Evalueringen af psykologordningen indgår derfor som et element i evalueringen af den samlede indsats på kvindekrisecentrene.

Evaluering af forsøgsordning med psykologsamtaler på krisecentre 


Sidst opdateret 23/09 2015