Forside > Nyheder > 2015 > Visitationsretningslinjer guider fagpersoner
05/01 2015

Visitationsretningslinjer guider fagpersoner

Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer: én for genoptræning og rehabilitering til voksne og én for børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Visitationsretningslinjerne kan blandt andet vejlede fagpersoner på sygehuset, som udarbejder genoptræningsplaner, samt fagpersoner i kommunerne, der visiterer borgere til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter udskrivning fra sygehus.

Derudover henvender de sig til planlæggere og beslutningstagere i kommuner og regioner, som har ansvaret for den overordnede planlægning af genoptræning og rehabilitering.

Fælles for retningslinjerne er, at Sundhedsstyrelsen ønsker at understøtte den kommunale visitation til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade – herunder at de tilbydes en indsats på rette specialiseringsniveau.

Visitationsretningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for kommuner, regioner, faglige selskaber og brugerorganisationer, samt i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

Hent visitationsretningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 08/05 2015