19/08 2015

Vidensportalen udvider

Sitet vidensportal.dk har indtil nu formidlet aktuel viden på børne- og ungeområdet. Nu udvides portalen til også at dække voksen- og handicapområdet.

På Vidensportalen finder du korte og overskuelige artikler, som præsenterer den nyeste forskning og praksisviden om sociale indsatser. Sitet har indtil nu formidlet aktuel viden på børne- og ungeområdet. Men fremover kan du også læse om forskning og praksis på voksen- og handicapområdet. 

Den viden, der formidles på Vidensportalen, er fremkommet efter en systematisk litteratursøgning og er udvalgt af Socialstyrelsens fageksperter.

De nye temaer

For hver indsats beskrives målgruppe, metode, implementering, effekt og økonomi. Hver enkelt artikel søger dermed så vidt mulig at give svar på tre helt centrale spørgsmål om en given indsats: 'Virker det?,''Hvordan gør man?' og 'Hvad koster det?'

På voksenområdet er der foreløbig 7 temaer: Prostitution, hjemløshed, psykiske vanskeligheder, vold i nære relationer, stofmisbrug, alkoholmisbrug og senfølger efter seksuelle overgreb.

På handicapområdet er der også 7 temaer indtil videre: Hjerneskade, ADHD, autisme, stammen, sjældne handicap, mobilitetshjælpemidler og formidling af hjælpemidler.

Løbnede udvidelse af Vidensportalen

Begge grupper af temaer er baseret på de vidensnotater, Socialstyrelsen tidligere har udgivet om de samme problemstillinger. 

Vidensportalen vil løbende blive udvidet med nye temaer om både børn/unge, handicap og udsatte voksne.

Se Vidensportalens nye temaer på voksenområdet
Se Vidensportalen nye temaer på handicapområdet

 

Sidst opdateret 19/08 2015