Forside > Nyheder > 2015 > Værktøjer til sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser
27/02 2015

Værktøjer til sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser

Kommunerne er positive over for en række værktøjer til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Det fremgår af ny evaluering. Få styr på værktøjerne til udredning og handleplan på et 5-dages-kursus i din egen kommune.

Socialstyrelsen har i 2013-14 udviklet og afprøvet fælles værktøjer til børnehandicapområdet sammen med en række kommuner.

Værktøjerne skal understøtte en systematisk sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Nu viser en ny evaluering, at der har været stor interesse blandt landets kommuner for værktøjerne, og at halvdelen af kommunerne har modtaget undervisning i brugen.

Sådan bruges værktøjerne

Værktøjerne er især blevet anvendt i forbindelse med børnefaglige undersøgelser efter Servicelovens § 50 og ved målgruppeafklaring efter §§ 41, 42.

Kommunerne vurderer, at værktøjerne bidrager til at skærpe og fokusere udrednings- og handleplansarbejdet og til at hæve det socialfaglige niveau i sagerne.

Fx oplever medarbejderne, at udredningsværktøjet giver en mere kvalificeret udredning af barnets/den unges behov og understøtter inddragelse af både forældre og børn.

Bestil et gratis kursus hjem til kommunen

Som noget nyt tilbyder Socialstyrelsen nu i samarbejde med COK et 5-dages-kursus i at bruge værktøjerne. Kurset er et såkaldt praksiskursus, som man kan rekvirere til sin egen kommune. Kurset er gratis og vil være tilpasset de lokale behov.

På kurset lærer deltagerne, hvordan de kan styre systematik og dokumentation via værktøjerne for udredning, handleplan og opfølgning. Deltagerne bliver trænet i at anvende værktøjerne i praksis. De bliver i stand til at opstille konkrete og individuelle mål for en indsats og lærer også at bruge redskaberne i samarbejdet med forældrene og barnet eller den unge.

Kurserne udbydes som en del af Børnekataloget. Der er tilmelding og mere information på hjemmesiden for VIA University College.

Kursus om sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelser

Gå til Socialstyrelsens udgivelser for at finde evaluering af værktøjerne til sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelser

Projektside om værktøjerne til sagsbehandling for børn og unge med funktionsnedsættelser

Yderligere oplysninger: Kst. faglig leder Pernille Grünberger , tlf. 50 81 09 61.

Sidst opdateret 13/05 2015