Forside > Nyheder > 2015 > Kommunale netværk på plejefamilieområdet
08/10 2015

Kommunale netværk på plejefamilieområdet

Nye netværk om plejefamilier: Socialstyrelsen etablerer prakisnære netværk med fokus på ny viden og drøftelse af fælles kommunale udfordringer.

Socialstyrelsen etablerer nu fem regionale netværk for at understøtte plejefamilieområdet. Netværkene etableres i efteråret 2015, og det første netværksmøde afholdes i 2016. Der vil blive afholdt møder i en periode på tre år frem til efteråret 2018. 

Halvårlige møder og sparring på tværs

Hvert netværk holder møde to gange årligt. Desuden holdes der et fælles netværksmøde for hele landet efter ca. halvandet års forløb og igen ved afslutningen af projektperioden.

Netværksmøderne vil fokusere på det praksisnære, og der vil blive taget fat i de kommunale udfordringer og temaer. Oplægsholderne vil fortælle om nye initiativer, ny forskning, aktuelt bedste viden og ny lovgivning på plejefamilieområdet, og der vil blive lagt op til drøftelse og diskussion i både plenum og workshops.

Mellem møderne kan deltagerne indgå i sparringsgrupper på tværs af kommunerne, hvor temaerne bliver udfoldet yderligere. Netværkene er således kommunernes fora, der skal skabe rammerne for at udvikle plejefamilieområdet og finde løsninger på tværgående problemstillinger.

Målgruppen for netværkene er den eller de personer i kommunen, som har det faglige ansvar for udviklingen på plejefamilieområdet. Afhængig af den lokale kontekst kan det fx være faglige ledere, faglige koordinatorer eller teamledere.

Del af samlet udspil om plejefamilier

De senere års øgede brug af plejefamilier indebærer blandt andet, at flere børn med komplekse behov i dag anbringes i plejefamilier. Der er derfor også et stort behov for at sikre, at plejefamilierne er fagligt rustede til at kunne håndtere børnene og de unges udfordringer. Netværkene skal bidrage hertil.

Netværkene er en del af et samlet udspil på plejefamilieområdet. Udspillet er vedtaget som en del af satspuljen 2015 og skal sikre stabilitet i anbringelsen, styrke plejefamilierne og understøtte brugen af netværksplejefamilier. 

Udspillet skal ses i tæt sammenhæng med ministeriets forebyggelsesinitiativer på området for socialt udsatte børn og unge. 

Netværket administreres og faciliteres af Deloitte i tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 08/10 2015