Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS og DUBU
31/08 2015

Udbud: Uddannelse af superbrugere af ICS og DUBU

Superbrugere af sagsbehandlingsmetoden ICS og understøttende it-systemer som DUBU skal opkvalificeres. Der skal derfor udvikles nye kurser. Socialstyrelsen sender hermed opgaven i udbud.

Et nyt uddannelsesinitiativ skal yderligere udvikle kompetencerne hos superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer. Det skal ske gennem en række nye kurser.

Socialstyrelsen ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør om udviklingen og afholdelsen af kurserne og sender hermed opgaven i udbud.

Den udbudte opgave

Størstedelen af de danske kommuner anvender i dag sagsbehandlingsmetoden ICS (Integrated Children's System) samt understøttende it-systemer som DUBU og lignende.

For forbedre implementeringen skal der udvikles og afholdes en række kurser. Kurserne skal målrettes superbrugere, faglige konsulenter og faglige ledere med ansvar for brugen af metoderne.

Kurserne skal yderligere udvikle deltagernes kompetencer og derigennem understøtte 
en mere succesfuld anvendelse, implementering og forankring af ICS-metoden.

Kurserne skal medvirke til, at sagsbehandlingen udføres systematisk, helhedsorienteret og med en høj socialfaglig kvalitet til gavn for borgerne.

Beløbsramme og ansøgningsfrist

Opgavens beløbsramme er 3.880.000 kr. ekskl. moms. Opgaven igangsættes primo oktober 2015 og løber frem til ultimo 2018. 

Ansøgningsfrist: 24. september 2015 kl. 12.

Sidst opdateret 20/12 2016