Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Styrket overgang til skolen for udsatte børn
17/04 2015

Udbud: Styrket overgang til skolen for udsatte børn

Der skal udvikles indsatser, der kan udvikle 4-6-årige børns sociale og kognitive kompetencer. Målet er at styrke overgangen til skolen for børn, der går i dagtilbud i udsatte boligområder. Opgaven sendes i udbud.

Ved satspuljeaftalen i 2015 blev der afsat midler til et udviklingsprojekt, der skal styrke overgangen til skolen for udsatte børn. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Der ønskes en undersøgelse af, hvilke pædagogiske metoder m.v., der kan styrke kognitive og sociale kompetencer. Målgruppen er børn i alderen 4-6 år, som går i dagtilbud i udsatte boligområder. Der skal tages afsæt i forskning og igangværende initiativer på området.

Projektet skal herefter
udvikle, afprøve og dokumentere konkrete indsatser, der effektivt kan støtte målgruppen i overgangen fra dagtilbud til skole.

De organisatoriske forhold skal undersøges og inkluderes i udviklingen af indsatsen. Dvs. at det skal indtænkes, hvordan den kommunale forvaltning rammesætter indsatsen. Også samarbejdet med skoler og fritidstilbud skal tænkes ind.

Den udviklede indsats skal være til at implementere i en dansk kontekst både pædagogisk, organisatorisk og økonomisk.

Beløbsrammen er maksimalt kr. 4.237.500 kr. ekskl. moms.

Projektperioden løber fra kontraktindgåelse i juni 2015 og til ultimo 2018.

Frist for afgivelse af tilbud: 2. juni 2015 kl. 12.00.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter 

Sidst opdateret 07/05 2015