Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Styrket indsats til forældre til børn med handiap
02/11 2015

Udbud: Styrket indsats til forældre til børn med handiap

Der skal udarbejdes et inspirationsmateriale for at styrke den tidlige indsats til forældre, der har et barn med handicap. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Socialstyrelsen udbyder en opgave, hvor der skal udarbejdes et nyt inspirationsmateriale til kommunerne. Materialet skal bruges i arbejdet med forældre, der har et barn med handicap, og skal have særligt fokus på at sikre, at den tidlige og forebyggende indsats til målgruppen bygger på aktuel viden.

Opgaven udbydes som offentligt/begrænset udbud.

Inspirationsmaterialet skal udarbejdes i en form, som Socialstyrelsen let kan formidle. Det skal kan kunne bruges af alle kommuner uanset kommunestørrelse og geografisk placering og have en beskaffenhed, som gør det anvendeligt i det daglige arbejde.

Der er ved at blive udarbejdet en kortlægning, der identificerer aktuel viden på området og udpeger gode kommunale eksempler på indsatser til målgruppen. Rambøll er leverandør af denne kortlægning, som ventes færdig i starten af december 2015.

Målet med inspirationsmaterialet er, at kommunerne bliver støttet i at tilbyde de metoder, de kurser og den rådgivning, som kortlægningen har vist, er de mest virkningsfulde på området.

Projektperiode 1. januar-30. november 2016, og beløbsrammen er 776.000 kr. ex moms.

Fristen for aflevering af ansøgning til deltagelse i prækvalifikation er 11. december 2015.

Sidst opdateret 20/12 2016