Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse
17/08 2015

Udbud: Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på børn- og ungeområdet

Nye aktiviteter skal give kommunerne inspiration til, hvordan de kan bruge efter- og videreuddannelse mere strategisk på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen sender hermed opgaven i udbud.

Gennem en række nye aktiviteter vil kommunerne kunne få inspiration til, hvordan man kan arbejde strategisk og målrettet med efter- og videreuddannelse på børn- og ungeområdet. Socialstyrelsen ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør om at udvikling og gennemførelse af disse aktiviteter.

Del af uddannelsesinitiativ

De igangsatte aktiviteter er en del af et samlet initiativ under Overgrebspakken, der skal styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen for relevante faggrupper, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Der blev afsat i alt 5,5 mio. kr. til dette i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2013-16. 

Den udbudte opgave

Formålet med aktiviteterne er at understøtte kommunerne i en mere strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse og til en større grad af omsætning fra uddannelse til praksis. Det skal bidrage til en mere målrettet og sammenhængende opkvalificering af ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte, og dermed til et generelt kompetenceløft af området.

Opgaven består af fire dele: 

  • Udvikling af et koncept
  • Afholdelse af temadage
  • Konkret sparring til kommunerne
  • Udarbejdelse af materiale

Opgavens beløbsramme er 990.000 kr. ekskl. moms. Opgaven igangsættes ultimo september 2015 og løber frem til 1. juli 2016.

Ansøgningsfrist: 11. september 2015 kl. 12.

Sidst opdateret 20/12 2016