Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Støtte til kommuner om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge
06/05 2015

Udbud: Støtte til kommuner om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Der er etableret et netværk af referencekommuner som en del af forebyggelsespakken for børn og unge. Referencekommunerne tilbydes forskellige former for støtte. Socialstyrelsen sender en del af opgaven i udbud.

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en ekstern leverandør om støtte til reference-kommunerne i styrelsens partnerskabsprojekt om en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Opgaven sendes hermed i udbud.

Del af forebyggelsespakken

I 2014 afsatte regeringen 280 mio. kr. til forebyggelsespakken "Tidlig indsats – Livslang effekt". Forebyggelsespakken skal styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser med det formål at fremme udsatte børns trivsel, udvikling og læring.

Som en del af forebyggelsespakken indgår Socialstyrelsen partnerskaber med syv kommuner om en strategisk omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. I tilknytning til dette projekt etableres et netværk af 20-24 referencekommuner. Referencenetværket skal bl.a. understøtte den enkelte referencekommunes lokale udviklings- og omlægningsproces,

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå en aftale med en ekstern leverandør, som skal:

  • Være rådgivende sparringspartner for Socialstyrelsen om konceptet for en række temaseminarer for referencekommunerne samt ansvarlig for de praktiske opgaver ved afholdelsen af seminarerne
  • Designe et koncept og være udførende på proces- og udviklingsstøtten til den enkelte referencekommune
  • Planlægge og afholde en tværgående konference

Opgaven udbydes med en samlet maksimalramme på 7. mio. kr. ekskl. moms

Tilbud skal være Socialstyrelsen i hænde senest onsdag d. 10. juni 2015 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Sidst opdateret 13/05 2015