Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Netværks- og formidlingsaktiviteter om efter- og videreuddannelser
09/09 2015

Udbud: Netværks- og formidlingsaktiviteter om efter- og videreuddannelser

En række netværks- og formidlingsaktiviteter skal styrke udviklingen af og sammenhængen mellem forskellige efter- og videreuddannelsestilbud på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen sender hermed opgaven i udbud.

Socialstyrelsen tilbyder i dag forskellige efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge. Det drejer sig om Børnekataloget, Den sociale diplomuddannelse og Master i udsatte børn og unge.

For at styrke udviklingen af og sammenhængen mellem uddannelsestilbuddene skal der iværksættes en række netværks- og formidlingsaktiviteter.

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør om opgaven og sender den hermed i udbud.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af tre dele:

  • Etablering af et ekspertpanel
  • Afholdelse af netværksaktiviteter på tværs af uddannelserne 
  • Formidling af uddannelserne. 

Formålet med de udbudte netværksaktiviteter er at understøtte uddannelserne i deres løbende udvikling og sammenhængen mellem uddannelserne, kommunernes behov og den aktuelt bedste viden på området.

Formålet med formidlingsaktiviteterne er at øge markedsføringen af uddannelsestilbuddene og sikre en sammenhængende formidling af de tre forskellige typer af efter- og videreuddannelsestilbud. Det skal bidrage til en øget rekruttering og at understøtte en mere strategisk anvendelse af den samlede vifte af efter- og videreuddannelsestilbud.

Del af uddannelsesinitiativ

De nye netværks- og formidlingsaktiviteter er en del af et samlet initiativ under Overgrebspakken.

Initiativet skal styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen for relevante faggrupper, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Der blev afsat i alt 5,5 mio. kr. til dette i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2013-16.

Beløbsramme og ansøgningsfrist

Opgavens beløbsramme er 880.000 kr. ekskl. moms. Opgaven igangsættes oktober 2015 og løber frem til december 2016.

Ansøgningsfrist: 7. oktober 2015 kl. 12.

Sidst opdateret 20/12 2016