Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Evaluering af tilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer
22/12 2015

Udbud: Evaluering af tilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer

Der er afsat puljemidler til behandling til børn og unge, der kommer fra familier med stof- og alkoholproblemer. Projekterne under puljen skal evalueres. Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere indsatser under puljen "Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer."

Der er med satspuljen for 2015 afsat midler til en varig pulje til udbredelse af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer.

Puljen skal understøtte, at flere børn og unge, der har et behov for støtte, får et behandlingstilbud, og at de behandlingstilbud, der gives, er veldokumenterede og vidensbaserede.

Puljen er udmeldt i maj 2015 og forventes udmeldt igen i 2019. Der er afsat i alt 264 mio. kr. til puljen i perioden 2016-19.

Den udbudte opgave

Til at understøtte puljens formål og skabe et solidt vidensgrundlag for en ny udmelding af puljen i 2019, igangsættes en evaluering af puljen.

Evalueringen består af en kortlægningsopgave, en monitoreringsopgave og en udviklingsopgave. Evalueringen skal bidrage til at indsamle viden om virkningsfulde indsatser til målgruppen og understøtte og kvalificere projekternes faglige vidensgrundlag.

Opgaven består overordnet af følgende:

  1. Kortlægning af indsatser på området i Danmark
  2. Understøttelse og kvalificering af projekter og indsatser i puljen
  3. Monitorering af projekter og indsatser i puljen
  4. Formidling af resultaterne 

Opgaven igangsættes i marts 2016 og løber frem til december 2019. Beløbsrammen er 5.600.000 kr. eksklusiv moms.

Tilbudsfrist: 19. februar 2016 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet 

 

Sidst opdateret 14/01 2016