Forside > Nyheder > 2015 > Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning
23/04 2015

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning

Makkerlæsning er en metode til at understøtte skolegangen. Metoden har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark for at forbedre udsatte børns faglige niveau. Socialstyrelsen sender opgaven i EU-udbud.

Som led i satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et fælles initiativ mellem Undervisnings-ministeriet og Socialministeriet.

Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv.

Den skoleunderstøttende metode Paired Reading har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark. Det danske navn er Makkerlæsning, og opgaven omfatter afprøvning og tilpasning af metoden til en dansk kontekst.

Målgruppen for afprøvningen er anbragte og udsatte børn, som går i folkeskolens 1. - 7. klasse. Målgruppen omfatter anbragte på døgninstitution, opholdssted og i plejefamilie samt hjemmeboende børn, som modtager støtte efter Servicelovens § 52.

Beløbsrammen for udbuddet er kr. 2.160.000,- ekskl. moms. Rammen skal dække samtlige af leverandørens udgifter i forbindelse med den stillede opgave. Afprøvningsperioden udløber 31.12.2018.

Udbudsforretningen er gennemført  og opgaven er påbegyndt.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over puljer og udbud.

Sidst opdateret 15/12 2015