Forside > Nyheder > 2015 > Udbud: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus
20/04 2015

Udbud: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Klub Penalhus er en metode til at understøtte skolegangen. Metoden har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark for at forbedre udsatte børns faglige niveau. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Som led i satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et fælles initiativ mellem Undervisnings-ministeriet og Socialministeriet.

Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv.

Den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club har vist gode resultater i udlandet og skal nu afprøves i Danmark. Det danske navn er Klub Penalhus. Den udbudte opgave består i at etablere en central enhed, som i projektperioden udvælger, kvalitetssikrer, indkøber, pakker og udsender skoleunderstøttende materialer til målgruppen i tæt samarbejde med opgavens øvrige aktører.

Målgruppen for afprøvningen er anbragte og udsatte børn, som går i folkeskolens 1. - 7. klasse. Målgruppen omfatter anbragte på døgninstitution, opholdssted og i plejefamilie samt hjemmeboende børn, som modtager støtte efter Servicelovens § 52.

Beløbsrammen for udbuddet er kr. 2.160.000,- ekskl. moms. Rammen skal dække samtlige af leverandørens udgifter i forbindelse med den stillede opgave. Afprøvningsperioden udløber den 31.12.2018.

Tilbud skal være Socialstyrelsen i hænde senest 2. juni 2015 kl. 12.00.

Gå til Socialstyrelsens oversigt over puljer og udbud.

 

Sidst opdateret 07/05 2015