Forside > Nyheder > 2015 > Temadag: Forebyggelse af rocker- og banderekruttering
22/10 2015

Temadag: Forebyggelse af rocker- og banderekruttering

Få inspiration til forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøer. Socialstyrelsen afholder temadag 1. december med fokus på kommunernes rolle og muligheder i arbejdet. Temadagen gentages til foråret.

Socialstyrelsen inviterer til en temadag på Hotel Scandic i Vejle 1. december 2015 om forebyggelse af rocker- og banderekruttering. I løbet af foråret 2016 afholdes en tilsvarende temadag på Sjælland. 

Temadagen tager afsæt i erfaringer fra ind- og udland om at forebygge, at børn og unge bliver en del af rocker- og bandemiljøet. Der vil være særligt fokus på kommunernes rolle og muligheder, når det gælder om at bryde fødekæden. Temadagen vil indeholde en kombination af faglige oplæg og praksisnære workshops om tendenser og lovende indsatser på området.

Centrale emner på temadagen

Centrale emner bliver:

  • Status på den aktuelle rocker- og bandesituation i Vestdanmark
  • Erfaringer og forskning fra Holland
  • Lovende forebyggende indsatser i danske kommuner 
  • Redskaber til identifikation og opsporing 
  • Crossover mellem bandekriminalitet og radikalisering

Temadagen henvender sig til fagpersoner, som er i kontakt med målgruppen for forebyggende initiativer på rocker- og bandeområdet, fx socialrådgivere og medarbejdere indenfor Kriminalforsorgen, politiet og SSP.

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen til temadagen 1. december i Vejle er 20. november. Information om tid, sted og tilmelding for temadagen på Sjælland oplyses senere.

Baggrund for temadagene

Med finansloven for 2014 blev indsatsen til bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet styrket via en række konkrete initiativer i den såkaldte Bandepakke 2. I den forbindelse blev der nedsat en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen, der understøtter kommunernes indsats for at forebygge, at børn og unge bliver rekrutteret til rocker- og bandemiljøer. Temadagene afholdes som led i dette arbejde.

Socialstyrelsens rådgivning om forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet 

Sidst opdateret 20/12 2016