Forside > Nyheder > 2015 > Task forcen på handicapområdet tilbyder kommunerne længerevarende analyse- og udviklingsforløb
16/09 2015

Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb

Kommuner kan nu igen ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Der er ansøgningsfrist 19. november 2015. De næste forløb starter januar 2016. ,

Nu kan landets kommuner igen ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, der kan styrke sagsbehandlingen. Formålet med Task forcen er at gå i dialog med og rådgive kommunen om kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er opstart på det næste forløb januar 2016.  Ansøgningsfristen er 19. november kl. 12.

De længerevarende forløb

Et samlet analyse- og udviklingsforløb med Task forcen vil vare op til 2 år. Det indledes med, at Task forcen gennemfører en omfattende analyse af kommunens sagsbehandling på enten børne- eller voksenhandicapområdet inden for serviceloven. Task forcen vil i samarbejde med kommunen udvælge, hvilke ydelsesområder der skal være særligt fokus på.

Analysen ser på den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne for sagsbehandlingen samt den faglige ledelse og organisering af området. Analysen afsluttes med en rapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger til kommunen om, hvad den fremadrettet kan gøre for at styrke sagsbehandlingen.

På baggrund af Task forcens anbefalinger kan kommunen vælge at gå i gang med en udviklingsproces. Kommunen har det primære ansvar for udviklingsprocessen, men modtager sparring af Task forcen undervejs.

Kriterier og krav til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb fremgår af ansøgningsmaterialet.

Fast tilbud om korte forløb

Task forcen tilbyder ud over de længerevarende forløb også korte forløb, der kan styrke ledere og medarbejdernes viden om centrale temaer i serviceloven.  Korte forløb kan fx være temadage af 1-2 dages varighed. Det kan være om et specifikt emne, fx sagsbehandlingen i forbindelse med en bestemt paragraf i serviceloven, eller oplæg af mere generel karakter. Alle kommuner kan ansøge om korte forløb

Længerevarende forløb under Task forcen på handicapområdet - information og ansøgningsmateriale  

Korte forløb under Task forcen på handicapområdet

Generel information om Task forcen på handicapområdet  

 

Sidst opdateret 16/09 2015