Forside > Nyheder > 2015 > Task Forcen Børn og Unge tilbyder temadage og -møder
02/07 2015

Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder temadage og møder om god kvalitet i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet tilbyder temadage og temamøder om Task Forcens erfaringer og anbefalinger til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Formålet er at sætte Task Forcens viden, erfaringer og anbefalinger i spil i kommunerne og understøtte den strategiske og faglige udvikling på området.

Desuden formidles de gode eksempler, som Task Forcen har set i Task Force kommunerne, så den gode praksis deles og udbredes på tværs af kommunerne.

Målgruppen er udviklingskonsulenter, ledere, chefer og sagsbehandlere på myndighedsområdet for udsatte børn og unge.

Fælles for temadage og temamøder

Deltagerne får viden om de centrale udviklingsområder, Task Forcen har set i kommunerne, og de konkrete tiltag, kommunerne kan sætte i værk på området for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold til:

  • Styrker og udfordringer på området
  • Omsætning af politikker og retningslinjer til praksis
  • Opfølgning på styringsgrundlaget og på kvalitet i sagsbehandlingen
  • Lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen
  • Planlægning og systematik i sagsbehandlingen
  • Implementering

Regionale temadage i september

Task Forcen afholder to regionale temadage. Det foregår 16. og 17. september i henholdsvis København og Aarhus.

På temadagene vil deltagerne blive præsenteret for centrale anbefalinger fra de længerevarende forløb. To af de kommuner, der har gennemført et længerevarende Task Force forløb, vil fortælle, hvad de konkret har gjort for at styrke deres sagsbehandling på området, og hvordan de bruger Task Forcens anbefalinger fremadrettet.

Oplægsholdere på temadagene vil være Socialstyrelsen og Ankestyrelsen samt to af de eksisterende eller tidligere Task Force- kommuner. Temadagene vil have 4-5 timers varighed.

Tilmelding og yderligere information om temadagen 16. september i København

Tilmelding og yderligere information om temadagen 17. september i Aarhus

Temamøder

Temamøderne afholdes løbende i 2015 på forespørgsel fra konkrete kommuner samt ved forespørgsler fra eksempelvis BKF, KL eller andre.

Oplægsholdere på temamøderne vil være Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Temamøderne vil vare to timer og afholdes i den kommune eller organisation, der rekvirerer temamødet.

Temamøderne kan rekvireres ved at skrive til taskforce@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 04/08 2015