27/04 2015

Systematisk sprogleg betaler sig

En systematisk indsats i forhold til 3- 5-årige børns sprog kan gavne børnenes sprog i lang tid fremover. Det viser et netop afsluttet forskningsprojekt, ’Fart på sproget’, som Socialministeriet satte i gang i 2012.

Forskningsprojektet har haft fokus på at kombinere det pædagogiske personales viden og erfaring med en systematisk påvirkning af børnenes sprog gennem konkrete sproglege. Pædagogerne har fået materiale til at understøtte deres arbejde med forskellige sproglige elementer, og børnene har tydeligt fået at vide, hvad de lærte, eksempelvis rim eller nye ord. Efter et forløb med 40 konkrete sprogaktiviteter er børnenes udvikling blevet målt i forhold til ordforråd, evne til at fortælle, deres kendskab til bogstaver og sproglyde.

Målingerne viser, at børnenes sproglige kompetencer generelt er øget med mellem 30 og 38 procent i forhold til kontrolgruppen. Når det gælder den såkaldte før-skrift-score, der måler på evnen til at rime, skelne sproglyde og kende bogstaver, har børnene i løbet af de 6 måneder gennemgået en sproglig udvikling svarende til 9,4 måneders normal udvikling. For talesprog opnåede børnene i løbet af de 6 måneder en sproglig udvikling svarende til 7,7 måneders normal udvikling.

Udbyttet var størst hos de børn, der gennemførte flere end 20 af de i alt 40 aktivitetsforløb sammenlignet med de børn, der har gennemført op til 20 aktivitetsforløb.

I alt 6.500 børn i 3-5 års alderen fra 144 børnehaver i otte kommuner har deltaget. Projektet har været forankret i Socialstyrelsen og er gennemført af Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting i samarbejde.

Rapporten Sproget kan styrkes

Minirapporten Sproget kan styrkes  

Få mere information om projektet

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Holger Kristoffersen, hkr@socialstyrelsen.dk, 5081 0957

Sidst opdateret 20/12 2016