Forside > Nyheder > 2015 > Seminarer om træning af børn med handicap
29/09 2015

Seminarer om træning og habilitering af børn med handicap

Socialstyrelsen afholder seminarer om trænings- og habiliteringsindsatser til børn, der har betydelige og varige funktionsnedsættelser. Seminarerne finder sted i november og er for både fagfolk og forældre.

Hvordan kan sagsbehandlere og ansatte i dag- og klubtilbud i praksis samarbejde om at skabe trivsel og udvikling for det enkelte barn? Og hvordan kan fagpersoner og forældre samarbejde om indsatsen til barnet?

Det kan du få inspiration til fra både forskere, fagpersoner og forældre på et seminar enten i København den 4. november, i Odense den 6. november eller i Aarhus den 11. november 2015.

Tilbud efter servicelovens § 32 og § 36

Kommunen og de kommunale tilbud, som tilrettelægger og koordinerer indsatser til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er centrale aktører i samarbejde omkring indsatsen til barnet.

Formålet med seminarerne er derfor at give kommunerne inspiration til, hvordan man kan sammensætte et trænings- og habiliteringstilbud inden for servicelovens § 32, stk. 1 og 2 (stk. 6-9 undtaget) samt § 36. Tilbuddet skal imødekomme barnets behov og understøtte samarbejdet mellem kommune, tilbud og forældre. 

Forældre har ofte kontakt til forskellige faggrupper og instanser, og ofte har de behov for vejledning fx i forhold til at få kendskab til tilbuddene om offentlig hjælp på tværs af sektorer. Seminarerne henvender sig derfor også til forældre.

Det er gratis at deltage. Der er tilmeldingsfrist 31. oktober.

Tilmelding, program og yderligere oplysninger i Socialstyrelsens kalender under Aktiviteter.

Seminar om træning og habilitering 4. nov. i København 
Seminar om træning og habilitering 6. nov. i Odense 
Seminar om træning og habilitering 11. nov. i Aarhus  

Socialstyrelsen har for nylig udgivet et inspirationsmateriale om trænings- og habiliteringsindsatser til børn med handicap. Materialet henvender sig primært til fagpersoner.

Inspirationsmateriale om indsatser for børn med handicap 


Sidst opdateret 20/12 2016