Forside > Nyheder > 2015 > Sådan kan I opspore unge på vej ind i bander
16/12 2015

Sådan kan I opspore unge på vej ind i bander

Har I udfordringer i kommunen med unge, der er tiltrukket af rocker- og bandemiljøet? Socialstyrelsen udgiver en redskabskasse til opsporing af børn og unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til problemskabende ungegrupperinger.

Mange kommuner har øget deres fokus på at forebygge, at børn og unge rekrutteres til rocker- og bandemiljøet eller indgår i bekymrende ungegrupperinger.

Socialstyrelsen udgiver nu en redskabskasse til denne forebyggende indsats. Her kan fagpersoner finde viden og ni konkrete værktøjer til at kortlægge, hvem der er i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger. Redskaberne kan tilpasses kommunens egen tidlige og forebyggende indsats.

Sådan bruges redskabskassen

Formålet med redskabskassen er at give inspiration til, hvordan man systematisk og helhedsorienteret kan arbejde med at opspore og identificere de børn og unge, der kan være tale om.

Redskabskassen kan understøtte en første problemidentifikation i et geografisk område i kommunen eller med et barn eller en ung. Den kan også understøtte det tværfaglige arbejde med at kortlægge problemstillingen og analysere behovet for indsatser.

Indholdet af redskabskassen

Der er seks overordnede elementer i redskabskassen om problemskabende ungegrupperinger:

  • Introduktion til redskabskasse:
  • Viden om børn og unge i risiko, herunder risikoindikatorer
  • Ni konkrete redskaber til kortlægning og opsporing
  • Input til den enkelte kommunes brug af redskabskassen – fx en selvevaluering af eksisterende indsats
  • Litteraturhenvisninger til mere viden om risikoindikatorer for kriminalitet hos børn og unge 
  • Eksempler på børn og unge i risiko – ungetypologier til inspiration

Redskabskassen er først og fremmest målrettet det tværfaglige, kriminalitetsforebyggende arbejde. Den henvender sig til medarbejdergrupper som SSP, gadeplansmedarbejdere, lærere, boligsociale medarbejdere, socialrådgivere og disse gruppers ledelse. 

Få adgang til redskabskassen om forebyggelse af problemskabende ungegrupperinger

Sidst opdateret 17/12 2015