Forside > Nyheder > 2015 > Sådan hjælper man bedst forældre med handicappede børn
09/12 2015

Sådan hjælper man bedst forældre med handicappede børn

Det kan rumme særlige udfordringer at være forældre til et barn med funktionsnedsættelser. Men sættes der tidligt ind med hjælp og støtte, kan det have stor betydning for hele familiens trivsel. Ny kortlægning beskriver de mest virkningsfulde indsatser.

Socialstyrelsen har fået kortlagt, hvilke indsatser, der er mest effektive, når det handler om at hjælpe familier med børn med funktionsnedsættelser.

Der følger ofte psykologiske og sociale udfordringer med for forældre, der får et barn med handicap, og nu skal lære at meste en ny hverdag og hjælpe deres barn. Også søskende påvirkes.

Den rette hjælp og støtte kan have stor betydning for både det enkelte barns rehabilitering og hele familiens trivsel. Men hvilke indsatser er mest virkningsfulde? 

Det kan man få et overblik over i den nye kortlægning, som Rambøll har udarbejdet for Socialstyrelsen.

Seks veje til øget mestring

Det er veldokumenteret, at tidlige indsatser er afgørende for børns udvikling og medvirker til at øge effekten af senere indsatser. Kortlægningen har særligt fokus på de tidlige indsatser og mekanismer, der styrker mestringsevnen og inddrager ressourcer hos forældre og søskende.

Kortlægningen peger på seks centrale virkningsfulde mekanismer og indsatstyper, der øger mestringen hos familierne:

  • Socialisering
  • Adfærdsændring og tilpasning
  • Opkvalificering og kompetenceudvikling
  • Praksisbaseret guidning
  • Motivering og aktivering af ressourcer
  • Følelsesregulering

Kortlægningen henvender sig til både ledelse og frontmedarbejdere hos myndigheder og leverandører. 

Socialstyrelsens mestringsprogram

Den nye kortlægning indgår som en del af Socialstyrelsens program 'Mestringsstøtte til familier med børn med handicap'.

'Mestringsprogrammet består af fem delinitiativer og involverer et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet.

Tidlig og forebyggende indsats for familier med børn med funktionsnedsættelser

Beskrivelse af hele programmet om mestringsstøtte til familier med børn med handicap 

 

Sidst opdateret 09/12 2015