02/03 2015

Reviderede pjecer om magtanvendelse

Socialstyrelsen har netop revideret sine pjecer om magtanvendelse på voksen-området. Der er tre forskellige pjecer, en til myndighedspersoner, en til fagpersoner og én til borgere.

Socialstyrelsen har tidligere udarbejdet pjecer om magtanvendelsesreglerne i Serviceloven. Nu udsendes pjecerne i en revideret udgave.

Baggrunden for revisionen er den ændrede opgavefordeling på det sociale område: De sociale nævn er nedlagt, og der er oprettet fem nye socialtilsyn. Pjecerne er ændret i overensstemmelse hermed.

Der er tre udgivelser, som er rettet mod forskellige målgrupper, nemlig myndighedspersoner, fagpersoner og borgerne selv og deres pårørende.

Pjecer gennemgår regler om magtanvendelse
Alle tre pjecer gennemgår reglerne i Serviceloven om magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. De kan både bruges som konkret input til det daglige arbejde og som undervisningsmateriale. Pjecerne præsenterer cases, som illustrerer og underbygger vinkler på de faglige og juridiske forhold.

Pjecen til myndighedspersoner giver - ud over reglerne - også indblik i sagsgange og ansvarsområder i forskellige faser af behandling af sager på området.

Pjecen til fagpersoner - dvs. både ledere og frontmedarbejdere i det udførende led - er suppleret med eksempler på ens faglige rolle og ansvar, og viden om hvordan reglerne påvirker den faglige indsats.

Pjecen til borgere og pårørende kan naturligvis bruges direkte af målgruppen. Den kan også bruges af fagpersoner som et formidlingsværktøj, når man skal  forklare regelsættet til fx pårørende.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser

Har du spørgsmål om indholdet, kan du se sende en mail til: Fuldmægtig Knud Damgaard Andersen, kda@socialstyrelsen.dk

 

 

Sidst opdateret 13/05 2015