Forside > Nyheder > 2015 > Rapporter om frivillige centre for voksne med senfølger af seksuelle overgreb
05/10 2015

Rapporter om frivillige centre for voksne med senfølger af seksuelle overgreb

Der udgives to rapporter om de frivillige centre, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Rapporterne viser, at behandlingen har effekt, og brugerne oplyser, at de får meget ud af de øvrige støttetilbud.

Socialstyrelsen udgiver to rapporter om indsatserne i de frivillige centre, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Rapporterne dækker perioden 2010-13.

Den ene rapport viser, at behandlingen har en gavnlig effekt, idet der skete et fald på 35 pct. i andelen af brugere med symptomer på PTSD (Posttraumatisk stresssyndrom) efter ét års behandling. Desuden skete der en klar reduktion af depression, angst og forskellige psykosomatiske symptomer hos brugerne. Resultaterne er i overensstemmelse med konklusionen i en netop offentliggjort evaluering af behandlingen på de regionale senfølgecentre, der åbnede i 2013.

Den anden rapport indeholder resultaterne af et casestudie om de øvrige støttetilbud, der består af bisidderstøtte, selvhjælpsgruppe og værestedsfunktion. Casestudiet viser blandt andet, at brugerne rapporterer om gavn af disse støttetilbud.

Effektmålingen er gennemført af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.
Casestudiet er udført af Socialstyrelsen.

Effektmåling: Frivillige centre vedr. senfølger af seksuelle overgreb
Casestudie: Frivillige centre vedr. senfølger af seksuelle overgreb  

Rapporterne er en del af projektet ”Virkninger af indsatser i de frivillige centre” fra satspuljeaftalen 2010.

Sidst opdateret 05/10 2015