Forside > Nyheder > 2015 > Pulje: Støtte til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap
02/10 2015

Pulje: Støtte til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Der genudmeldes nu en pulje på 4,6 mio. kr. til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap. Ansøgningsfristen er den 13. november 2015.

Socialstyrelsen genudmelder en ansøgningspulje på 4,6 mio. kr. til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap. 

Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende og individuelt tilpassede familieterapeutiske forløb for familier, der har et barn med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Målet er sikre, at familierne i højere grad end i dag modtager støtte til at mestre hverdagen på det rigtige tidspunkt, så hele familiens trivsel understøttes.

Puljens målgruppe

Puljens målgruppe er forældre til børn, der har betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og er i alderen 0-18 år. Forældrene indgår i målgruppen, hvis det vurderes, at forældrene har behov for og kan profitere af familieterapeutisk bistand til styrket mestring og håndtering af hverdagen. Indsatsen tilbydes til forældre, hvor der er tegn eller symptomer på fx stress, mistrivsel, sorg og krisereaktioner eller negativ familiedynamik.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af samtlige kommuner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 13. november 2015 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge 

Sidst opdateret 02/10 2015