Forside > Nyheder > 2015 > Pulje: Modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer
30/06 2015

Pulje: Modeller for forældrekurser og netværk med organisationer

En ny pulje skal støtte forældre til børn og unge med handicap gennem kurser og netværk. Udvikling og afprøvning af virkningsfulde modeller for forældrekurser og netværk skal bidrage til at styrke familiernes ressourcer. Ansøgningsfristen er den 10. august 2015.

Der er udmeldt en pulje, der skal støtte forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser ved at styrke familiernes ressourcer. Puljen skal udvikle og afprøve konkrete modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationer.

Samarbejdet med interesseorganisationerne gør det muligt at inddrage målgruppespecifik viden og erfaringer samt muligvis frivillige ressourcer fra organisationerne.

Der er i puljen afsat 12 mio. kr. til fordeling mellem egnede ansøgningspartnerskaber, hvor det er en betingelse, at en eller flere kommuner og interesseorganisationer indgår en partnerskabsaftale.

Partnerskaberne deltager samlet i udvikling og afprøvning af to modeller:

  • En samarbejdsmodel for samarbejder vedrørende forældrekurser for kommuner og interesseorganisationer.
  • En model/manual for forældrekurser til forældre med et handicappet barn.

Puljens målgruppe

Puljens og dette projekts primære målgruppe er forældre til børn med handicap. Søskende til børn med handicap samt eventuelt bedsteforældre er sekundære målgrupper.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommuner. Mens partnerskabet kan bestå af flere kommuner og interesseorganisationer, er det kun én kommune, der kan stå som ansøger og således have det administrative regnskabsansvar over for ministeriet.

Hvad kan der søges støtte til?

Socialstyrelsen har lavet et oplæg til manual/model for forældrekurser og et oplæg til samarbejdsmodel for kommuner og interesseorganisationer. Der kan søges støtte til projekter til videreudvikling og afprøvning af disse oplæg.  

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. august 2015.

Der skal søges via Puljeportalen på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Læs mere om puljen, og hvordan den ansøges på Puljeportalen

 

Sidst opdateret 30/06 2015