Forside > Nyheder > 2015 > Pulje: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer
12/05 2015

Pulje: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer

En ny pulje skal udvide adgangen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Puljen kan søges af kommuner samt private og frivillige organisationer. Ansøgningsfrist: 30 september.

Gennem en ny pulje kan der nu søges midler til at styrke behandlingsindsatsen til børn og unge, der er under 25 år, og som kommer fra familier med stof- eller alkoholproblemer. Puljen kan søges af kommuner samt private og frivillige organisationer.

Puljen skal udvide adgangen til behandlingstilbud, hvor visitation fra kommunen ikke er nødvendig. Der kan både søges tilskud til projekter, som udvider eller videreudvikler eksisterende indsatser til målgruppen og til projekter, som opretter nye indsatser.

Typer af indsatser

Indsatserne kan bestå af samtaler, rådgivning eller terapi. Formen kan enten være en enkeltstående indsats eller længerevarende indsatser.Der kan både søges tilskud til indsatser, som alene er målrettet barnet/den unge og til indsatser, som også inddrager familie og/eller netværk. Det er afgørende for tilbud, hvor familien og netværket inddrages, at fokus for indsatsen er barnet eller den unge.

Typen af indsats skal tilrettelægges ud fra barnets behov, alder og modenhed.

Der kan ikke søges tilskud til indsatser, der er direkte målrettet forældrene som fx parterapi eller individuelle forløb.

Behandlingstilbuddet skal være gratis.

Indsatsen kan gives uafhængig af eventuel anden stof- eller alkoholbehandling i familien eller som supplement til sådan. For de børn og unge i målgruppen, der har behov for yderligere støtte efter servicelovens bestemmelser, vil indsatsen kunne indgå som et led i en samlet indsats.

Der er 264 mio. kr. til fordeling over 4 år. Midlerne skal anvendes i perioden 1. januar 2016 - 31. december 2019.

Ansøgningsfrist: 30. september kl. 12.

Spørgsmål og adgang til at søge

Socialfaglige spørgsmål behandles af Kontoret for Børn og Familie, Socialstyrelsen. Spørgsmål kan sendes på mail: .

I mailens emnefelt skrives: Behandlingstilbud til børn: [spørgsmålets indhold]

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Socialministeriets kontor for puljestyring. Spørgsmål kan stilles via tlf. 41 85 12 00, mandag–fredag mellem kl. 10.00– 14.00, eller e-mail: 

Der skal søges via Socialministeriets puljeportal, hvor man også kan se den fulde beskrivelse af puljen og få adgang til søgevejledningen.

Puljeportalen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med problemer med stof eller alkohol

Sidst opdateret 13/05 2015