17/02 2015 | Anbringelse

Se de opdaterede temaer på Vidensportalen

Så er Vidensportalen om udsatte børn og unge klar med tre opdaterede temaer. Læs om metoder til sagsbehandling og forebyggelse af kriminalitet og tjek den nyeste viden om plejefamilier.

Vidensportalen har foretaget en grundig opdatering af temaerne 'Styring og sagsbehandling', 'Kriminalitet' og 'Plejefamilier'.

Tre opdaterede temaer

Under temaet 'Styring og sagsbehandling' kan du bl.a. læse om ICS – Integrated Children’s System. Det er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode, der er udviklet til at støtte socialrådgivernes i deres arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. 

Temaet 'Kriminalitet' indeholder bl.a. en ny artikel om 'Den Korte Snor', som er en intensiv familierådgivnings- og kontaktpersonsindsats. Du kan også læse om det validerede måleredskab YLS-CMI.

Temaet 'Plejefamilier' er blevet opdateret med den nyeste viden om kommunale og specialiserede plejefamilier. Derudover kan du nu bl.a. læse om KEEP. Det er en metode, der sigter mod at styrke plejeforældre i at håndtere plejebørns adfærdsproblemer samt at undgå ikke-planlagte sammenbrud i anbringelser.

Under hvert tema får du desuden viden om bl.a. målgruppen og om de risiko- og beskyttelsesfaktorer, der knytter sig til de specifikke temaer.

11 temaer på Vidensportalen

Vidensportalens formål er at gøre det lettere for kommunerne at finde aktuelt bedste viden og bruge denne viden i indsatserne for udsatte børn og unge.

Der er nu 11 temaer, der formidler viden om forskning og praksiserfaringer. Temaerne på Vidensportalen udbygges og opdateres løbende. 

Vidensportalen om udsatte børn og unge 

Tema om styring og sagsbehandling 
Tema om kriminalitet 
Tema om plejefamilier 

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Anne Marie Bach Svendsen, 41 74 00 23, asv@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 13/05 2015