Forside > Nyheder > 2015 > Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling
13/01 2015

Nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling

Socialstyrelsen udgiver et nyt vidensnotat om hjælpemiddelformidling til voksne. Vidensnotatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden på området.

Et nyt vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en kort oversigt over den aktuelle forskningsbaserede viden om indsatser i hjælpemiddelformidlingen. Forskningen på området er begrænset, men tegner dog et billede:

Hjælpemidler kan have stor betydning for, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt liv og deltage i samfundslivet. Men for at opnå denne effekt har det betydning, hvordan hjælpemidlet formidles.

Det kan have positiv effekt, at formidlingsprocessen er struktureret og helhedsorienteret, og at den gennemføres af fagpersoner med viden om og fokus på hjælpemidler. Det kan betyde, at færre opgiver at bruge deres hjælpemiddel, og at de bruger det oftere, bl.a. fordi en faglig indsats kan medføre, at hjælpemidlerne bedre passer til borgeren og dennes samlede situation. Også individuel tilpasning og træning kan have den positive effekt, at borgerne bliver mere selvhjulpne og får færre aktivitetsbegrænsninger. En tydelig tendens er også, at det er vigtigt, at borgeren involveres i formidlingsprocessen.

Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af deres hjælpemiddelformidling. Notatet indgår i en række notater fra Socialstyrelsen om målgrupper og indsatser i den kommunale socialpolitik.

Yderligere oplysninger: Åse Brandt, seniorforsker, aab@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 74 00 19

Vidensnotat om formidling af hjælpemidler til voksne

Sidst opdateret 11/05 2015