Forside > Nyheder > 2015 > Nyt vejledningsmateriale om adoption uden samtykke
01/10 2015

Nyt vejledningsmateriale om adoption uden samtykke

Reglerne om adoption uden samtykke er lempet med virkning fra 1. oktober 2015. Socialstyrelsen udgiver i denne sammenhæng et nyt vejledningsmateriale til kommunale sagsbehandlere og ledere. Der udgives samtidig en vidensindsamling om afdækning af forældreevne.

Reglerne om adoption uden samtykke er lempet med virkning fra 1.oktober 2015, og "Vejledning om frigivelse af børn til national adoption" er samtidig revideret. 

For at understøtte sagsbehandlingen på området udgiver Socialstyrelsen nu et nyt vejlednings- og inspirationsmateriale. Materialet fungerer som en håndbog og henvender sig til især til kommunale sagsbehandlere. Samtidig udsendes en vidensindsamling om metoder, der kan bruges til at afdække forældreevne.

Lempelser i anvendelsen af adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke er et vidtrækkende indgreb, der i udgangspunktet kun kan komme på tale, hvis forældrene varigt er uden evne til at tage vare på deres barn, eller hvis barnet har opnået en så stærk tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning.

De nye regler indebærer blandt andet, at det nu skal sandsynliggøres, og ikke længere godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. Lempelserne betyder også, at adoption uden samtykke kan gennemføres uanset barnets alder og anbringelsesperiode. 

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt. Der er ganske få sager, og sagsbehandlere kan stå over for mange dilemmaer og spørgsmål. Den nye håndbog skal derfor bidrage med faglig viden og inspiration i sager, hvor adoption uden samtykke kan overvejes. Dels ved at skabe overblik over den gældende lovgivning, dels ved at illustrere konstruerede sagsforløb baseret på 19 afgjorte sager.

Målgruppen for håndbogen er primært kommunale sagsbehandlere og ledere, som er involveret i sager om adoption uden samtykke. Håndbogen kan også være relevant for medlemmer af kommunernes børn og unge-udvalg, som behandler indstillinger om adoption uden samtykke. Endelig kan psykologer, advokater, psykiatere og misbrugskonsulenter drage nytte af håndbogen.

Metoder til afdækning af forældreevne

Formålet med vidensindsamlingen er at vise, hvordan man kan vurdere den aktuelle og fremtidige forældreevne i sager om adoption uden samtykke. Københavns Universitet har på vegne af Socialstyrelsen identificeret ni videnskabeligt solide metoder til afdækning af forældreevne, samt en række kriterier, der kan bruges i sager, hvor forældrene ikke vil deltage i undersøgelsen. 

Metoderne er valgfrie og kan indgå som elementer i en vurdering af forældreevne.  

Vejlednings- og inspirationsmateriale til brug for sagsbehandlere i sager om adoption uden samtykke 

Vidensindsamling om metoder til afdækning af forældreevne
 

Vejledning på Retsinformation om frigivelse af børn til national adoption
 

 

Sidst opdateret 01/10 2015