Forside > Nyheder > 2015 > Nyt undervisningsmateriale om anbragte børn og voksne 1945-80
05/11 2015

Nyt undervisningsmateriale om anbragte børn og voksne 1945-80

Få indblik i, hvordan det tidligere var at være anbragt. Nu udgives undervisningsmaterialer og anden vidensformidling om børn og voksne under den statslige forsorg 1945-80. Materialerne henvender sig til bl.a. skoleelever og studerende.

Socialstyrelsen afslutter nu ”Socialhistorisk Projekt” om livet og vilkårene for de mennesker, der var anbragt under den statslige forsorg i en periode fra 1945 til 1980. Det har været en vigtig pointe i projektet, at børn og voksne, som har været anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre og epileptikere, har fået mulighed for at fortælle deres egen historie.

Projektet afsluttes nu med udgivelsen af en række undervisnings- og formidlingsmaterialer til skolelever, studerende og andre med interesse for socialhistorien.

Undervisningsmateriale til skoleelever

Materialet til 4. og 5. klasse indeholder en kort introduktion om anbringelser på bl.a. børnehjem. Undervisningen kan gennemføres som et interaktivt læringsforløb om temaer som fx maden, skolegang, regler og straf. 

Materialet til 8. og 9. klasse rummer en introduktion til perioden 1945-80 og en beskrivelse af forskellige årsager til at være anbragt indenfor de forskellige dele af forsorgen. Øjenvidner fortæller, og der er fakta om både forsorgens historie og den historiske udvikling generelt.

Materialerne til skoleelever udgives som klassesæt og kan også hentes på nettet. 

Undervisningsmateriale til 4.-5. klasse på forsorgsliv.dk
Undervisningsmateriale til 8.-9. klasse på forsorgsliv.dk

Materiale til studerende og andre

Materialet til studerende på professionshøjskoler introducerer til socialpolitik og institutionsudvikling i perioden 1945-80. Der er beskrivelser og erindringer fra tidens børneforsorg, åndssvageforsorg, den øvrige særforsorg og psykiatri. Materialet er udgivet som e-bog. 

Undervisningsmateriale til studerende på forsorgsliv.dk

Den bredt rettede del af formidlingen er hjemmesiden forsorgsliv.dk. Udover at indeholde undervisningsmateriale til skoleelever og studerende rummer den bl.a. beretninger fra anbragte og fotogalleri.

Websitet forsorgsliv.dk 

Baggrund for det socialhistoriske projekt

I 2012 bevilgede satspuljepartierne midler til indsamling, dokumentation og formidling af viden børn og voksne, der var anbragt i en periode under den statslige forsorg fra 1945 til særforsorgens udlægning i 1980.

Svendborg Museum har stået for indsamling og dokumentation og VIA University College for undervisnings- og formidlingsdelen. Som led i projektet er tidligere (marts 2015) udgivet rapporten"Anbragt i historien" og hjemmesiden anbragtihistorien.dk

Rapporten Anbragt i historien
Websitet Anbragtihistorien.dk 

Sidst opdateret 05/11 2015